Categorie archief: Huurrecht

huurrecht

Wijzigingen huurcommissie per 1 juli 2014

Wijzigingen per 1 juli 2014
Op 1 juli 2014 verandert er een aantal zaken in de regelgeving die de Huurcommissie uitvoert. Dit heeft gevolgen voor huurders en verhuurders die een procedure bij de Huurcommissie willen beginnen. Het gaat om de volgende wijzigingen: Servicekosten Onder servicekosten vallen niet meer de kosten voor gas, elektriciteit en water als de huurder hiervoor een eigen meter heeft. Dit zijn nu kosten voor nutsvoorzieningen. Het nieuwe onderscheid werkt door in de procedure over het voorschot en de jaarafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen; Er is een nieuw formulier voor verhuurders om nadere informatie toe te sturen in een procedure; Er geldt een drempelbedrag voordat de huurder of verhuurder een procedure kan beginnen bij de Huurcommissie. Overige wijzigingen Huurverhoging: de termijn is veranderd voor zowel het uitbrengen van een herinneringsbrief door de verhuurder, als voor het indienen van een verzoekschrift door de huurder; Splitsen all-inprijs: de huurder moet eerst de verhuurder vragen om de all-inprijs te splitsen. Gaat de verhuurder niet akkoord met het voorstel, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen het voorstel te beoordelen; Onderhoudsgebreken: bij ernstige onderhoudsgebreken wordt de tijdelijke verlaagde huurprijs op een andere manier berekend; Leges: het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken bij de Huurcommissie tegen de legesveroordeling; Leges: als de verhuurder het legestarief voor natuurlijke personen wil betalen, moet hij via het huurcontract aantonen dat hij een natuurlijk persoon is.