Indexering en veranderingen op alimentatiegebied

Per 1 januari 2015 treden weer een aantal veranderingen in op het alimentatiegebied.

Allereerst is het indexeringspercentage voor 1 januari 2015 vastgesteld en wel op 0,8%. Dit indexeringspercentage geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

Vanaf 2015 zijn er ook vier regelingen, die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De volgende regelingen verdwijnen vanaf 1 januari 2015:

  • – Ouderschapsverlofkorting
  • – Aanvulling op het minimum inkomen voor alleenstaande ouders
  • – Alleenstaande ouderkorting
  • – Aftrek levensonderhoud voor kinderen

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar en ook ten aanzien van dit budget vinden de nodige wijzigingen plaats, alsmede voor de te verkrijgen kinderbijslag. De wijzigingen zijn afhankelijk van Uw persoonlijke financiële situatie en vergen dus maatwerk.

Het kan zijn, dat door de invoering van deze nieuwe regels sprake is van een wijziging van omstandigheden en dus aanleiding kunnen geven tot een herbeoordeling van een eerder overeengekomen of vastgestelde bijdrage. Laat U daaromtrent tijdig adviseren.