Welke financiële verplichtingen heeft een stiefouder?

Wie in het huwelijk treedt met een persoon, die kinderen heeft uit een eerdere relatie wordt stiefouder in de zin der wet. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat een stiefouder ook verplicht is gedurende dat huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot het gezin behorende kinderen van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. Dus er ontstaat pas een onderhoudsplicht, als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, terwijl de stiefkinderen dan ook tot het gezin moeten gaan behoren. Als er dus sprake is van een omgangsregeling is die verplichting niet aanwezig.

Recent heeft het Hof Den Haag echter geoordeeld, dat het onderscheid tussen een formele stiefouder in de zin der wet en een nieuwe partner die samenleeft met de verzorgende ouder niet meer van deze tijd is en mogelijk dus strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zou betekenen, dat een onderhoudsplicht voor de ongehuwde partner van de persoon met kinderen uit een eerdere relatie wordt opengezet. Dit zal de nodige jurisprudentie met zich mee gaan brengen in de toekomst, dus het is zaak U in deze aangelegenheid goed te laten informeren.