Algemeen verbintenissenrecht

Uw locatie: Home » Rechtsgebieden » Algemeen verbintenissenrecht

Algemeen verbintenissenrecht

Ondernemers en particulieren sluiten regelmatig overeenkomsten van verschillende aard, waaruit diverse verbintenissen voortvloeien. Soms bent U ontevreden en is sprake van wanprestatie of onrechtmatige daad en wat te doen met de daaruit ontstane schade? Soms wilt U gewoon, dat afspraken worden nagekomen, of wilt U juist van de gemaakte afspraak af. De wet is voor dit rechtsgebied zeer uitgebreid en geeft dan ook vele invalshoeken van benadering van een probleem. De advocaat kan U daarbij helpen, waarbij weer haar helikopterview goed van pas komt.

 

 

Show Comments