U bent werkgever

Uw locatie: Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht » U bent werkgever

ArbeidsrechtWerkgevers worden bijgestaan bij de opbouw van een personeelsdossier, waarbij bestaande modules worden gescreend naar actualiteit. Dus niet alleen de arbeidsovereenkomst wordt onder de loupe genomen, maar ook Uw bedrijfsreglement, verzuimprotocol, functionerings- en beoordelingsformulieren en of U voldoet aan de Arbowetgeving. Advocatenkantoor Blokziel werkt nauw samen met een gecertificeerde arbodienst. Indien U wordt geconfronteerd met frauderende werknemers zullen wij trachten Uw schade te verhalen, zo nodig met het leggen van beslagen of voeging in het strafproces. Wij kunnen U adviseren over te nemen preventieve maatregelen, OR-aangelegenheden, disciplinaire maatregelen en als laatste station ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan bijstand bij de kantonrechter, maar kunt U ook denken aan ontbinding in onderling overleg door middel van een beëindigingsovereenkomst of exit-mediation. Tot slot staat het kantoor U bij in geschillen in het kader van het UWV (o.a. loondoorbetalingsverplichting) of de Wet arbeid vreemdelingen, waardoor het arbeidsrecht haakt aan het bestuursrecht.

Show Comments