Overig

Uw locatie: Home » Rechtsgebieden » Overig

Door de helikoptervieuw van Mr Monique G. Blokziel kan zij U op vele gebieden rechtsbijstand verlenen. Denkt U daarbij aan het opstellen van algemene voorwaarden, contracten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, maar ook aan beslaglegging, incasso, kwesties over eigendomsrecht, auteursrecht, onrechtmatige daad, schade, bestuursrecht (vergunningen e.d.), afvloeiing van zakelijke partners, arbitrage en faillissementsrecht. Kortom: allround advisering!

Show Comments