Categorie archief: personen- en familierecht

Indexering en veranderingen op alimentatiegebied

Per 1 januari 2015 treden weer een aantal veranderingen in op het alimentatiegebied.

Allereerst is het indexeringspercentage voor 1 januari 2015 vastgesteld en wel op 0,8%. Dit indexeringspercentage geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

Vanaf 2015 zijn er ook vier regelingen, die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De volgende regelingen verdwijnen vanaf 1 januari 2015:

  • – Ouderschapsverlofkorting
  • – Aanvulling op het minimum inkomen voor alleenstaande ouders
  • – Alleenstaande ouderkorting
  • – Aftrek levensonderhoud voor kinderen

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar en ook ten aanzien van dit budget vinden de nodige wijzigingen plaats, alsmede voor de te verkrijgen kinderbijslag. De wijzigingen zijn afhankelijk van Uw persoonlijke financiële situatie en vergen dus maatwerk.

Het kan zijn, dat door de invoering van deze nieuwe regels sprake is van een wijziging van omstandigheden en dus aanleiding kunnen geven tot een herbeoordeling van een eerder overeengekomen of vastgestelde bijdrage. Laat U daaromtrent tijdig adviseren.

Welke financiële verplichtingen heeft een stiefouder?

Wie in het huwelijk treedt met een persoon, die kinderen heeft uit een eerdere relatie wordt stiefouder in de zin der wet. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat een stiefouder ook verplicht is gedurende dat huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot het gezin behorende kinderen van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. Dus er ontstaat pas een onderhoudsplicht, als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, terwijl de stiefkinderen dan ook tot het gezin moeten gaan behoren. Als er dus sprake is van een omgangsregeling is die verplichting niet aanwezig.

Recent heeft het Hof Den Haag echter geoordeeld, dat het onderscheid tussen een formele stiefouder in de zin der wet en een nieuwe partner die samenleeft met de verzorgende ouder niet meer van deze tijd is en mogelijk dus strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zou betekenen, dat een onderhoudsplicht voor de ongehuwde partner van de persoon met kinderen uit een eerdere relatie wordt opengezet. Dit zal de nodige jurisprudentie met zich mee gaan brengen in de toekomst, dus het is zaak U in deze aangelegenheid goed te laten informeren.